Final meeting and Conference in Yambol, Bulgaria

The partners in the project “Development of IT management of women entrepreneurs in SMEs and Accountants Through Cross-Border: more IT Applications More Productive SME” funded by the program IPA CBC Bulgaria-Turkey №2007CB16IPO008, “National Association of Small and Medium Business – branch Yambol” in partnership with “The Chamber of Certified Public Accountants” in Edirne. They had a meeting in the city of Yambol, Diana Palace Hotel in conference room 01.10.2015 at 10:00 o’clock.

The meeting was attended by representatives of a “The Chamber of Certified Public Accountants”, “National Association of Small and Medium Business – Yambol branch” working group composed of women entrepreneurs and accountants who participated in the implementation of the planned activities under the project representatives Municipality of Yambol, small and medium businesses, NGOs and local media.

The meeting was opened by Mr. Kenan caracul – Chairman of the Chamber. He expressed his joy for the success of the project and the opportunity to partner with Bulgaria. President of NASMB and project coordinator Ms. Eleonora Negulova began with the common aim of the project is to create a favorable environment for the sustainable development of SMEs through cross-border increase the economic competitiveness of small and medium-sized enterprises in particular women entrepreneurs by increasing knowledge and communication technologies in the field of accounting and e-business. And the results speak for themselves for the success of the project.

Technical assistant by project from Bulgaria – Elena Milusheva present planned activities, then Mr. Levent Gyuzelkap – technical assistant from Turkey explained in detail about results. Ms. Sibel Murat – project manager presented the sustainability and impact of the project.
The conference ended with a promise of future cooperation and joint activities.

 

Второ обучение в Ямбол, България

Training Yambol 01 10.2015Второто обучение се проведе на територията на Ямбол.

В периода 01.10.2015 – 04.10.2015 в конферентната зала на хотел „Диана Палас“ – гр. Ямбол, България се състоя последното от четирите обучения по проект „Развитие на IT мениджмънт на жените предприемачи в малки и средни предприятия и счетоводители чрез трансгранично сътрудничество: повече ИТ приложения, по-продуктивни МСП“ финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция №2007CB16IPO008, реализиран от „Национално сдружение на малкия и среден бизнес – клон Ямбол“ в партньорство с „Камарата на дипломираните експерт счетоводители“ в Одрин.

В обучението се включиха над 20 участника, който осъществяват своята дейност на територията на трансграничния регион, по специално жени-предприемачи и счетоводители. Присъстващите се запознаха по детайлно с темата „ Подготвяне и поддържане на уеб сайт“, като лектор на обучението беше г-н Данаил Делчев – консултант по изграждане и оптимизация на интернет страница. Провокирани от интерактивния подход на лектора се заформяха дискусии и по време на самите лекции. Полезна информация споделиха участниците от Турция за предоставянето на е-услуги и често срещаните трудности в тази сфера на реализация в тяхната страна.

2

Второ обучение в Одрин, Турция

Training Odrin 10_13.09.2015Второто обучение се проведе на територията на Турция.

От 10 Септември до 13 Септември 2015 се проведе второто обучение в Одрин, Турция по проект: Разработване на IT мениджмънт на жените предприемачи в малки и средни предприятия и счетоводители чрез трансгранично сътрудничество: повече  IT приложения, по-продуктивни МСП финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция №2007CB16IPO008.

Присъстваха 10 участника от България и 10 участника от Турция. Темите с които се запознаха участниците бяха: Използване на софтуерни приложения за счетоводство, електрони фактури и електрони дневници. В това обучение се наблегна на практиката и как се случва осчетоводяването на фактурите електронно. Участниците споделиха своя опит в електронното счетоводство. В края на всяко обучение имаше отделено време за задаване на въпроси и дискусия по взетия материал.

1

Следващото обучение ще се проведе в Ямбол през месец Октомври

First Training in Yambol, Bulgaria

The first training was held in Yambol, Bulgaria.

On May 02th till 05th July 2015 in Yambol a first training been held, within the project “Developing IT Management of Women Entrepreneurs in SMEs and Accountants Through Crossborder: More IT Applications More Productive SMEs”, funded by the program IPA CBC Bulgaria-Turkey №2007CB16IPO008.

Attended by 10 participants from Bulgaria and 10 participants from Turkey. Topics that were presented to the participants were: Use of software applications for reporting preliminary training on MC Office prevention of cyber crimes. Most attention was paid to the topic of cyber crime because it most directly affects your online business. The participants were provided project fiche which describe their ideas for e-business. Everyone clearly saw how much it cost the creation of such a business and what will bring him profit.

The next training will be held in September.

First Training in Edirne, Turkey

The first training was held in Edirne, Turkey.

On May 28th till 31th May 2015 in Edirne a first training been held, within the project “Developing IT Management of Women Entrepreneurs in SMEs and Accountants Through Crossborder: More IT Applications More Productive SMEs”, funded by the program IPA CBC Bulgaria-Turkey №2007CB16IPO008.

Attended by 10 participants from Bulgaria and 10 participants from Turkey. Topics that were presented to the participants were: E-business theory and practice and SME business development through IT skills and programs, training and maintaining a website. In the first stage of the training participants were introduced to the concept of entrepreneurship and what exactly is e-business. In the second phase, after the explanation for entrepreneurial activities on e-commerce and entrepreneurial profile, indicated the benefits and risks inherent in e-business. At the end of each training was given time for questions and discussion taken material. Each share his idea to own e-business and concerns about its initiation.

The next training will be held in Yambol, Bulgaria in July.

 

A Kick off meeting…

A Kick off meeting within the project “Developing IT Management of Women Entrepreneurs in SMEs and Accountants Through Crossborder: More IT Applications More Productive SMEs” took place in Edirne, Turkey.

On December 16th2014 in the Edirne Chamber of Certified Public Accountants (Edirne, Turkey) a kick off meeting of the project team has been held. During the meeting attendet Project manager, project coordinator, technical assistants and Representatives of the management of the Edirne Chamber. During the meeting, the project team has developed and approved Project Rules for implementation and monitoring, as well as the Communication plan and a Time frame. Future activities and potential risks were also discussed. In the next period it is expected a Needs analysis and Reports to be prepared, and the Local teams to be established in order to be included in the project activities. According to the approved time frame is planned trainings in Edirne and Yambol to start at the end of May and be completed by the end of September.